TA online edukacija, međuregionalna grupa – ovladajte TA modelima i alatima!

TA online jun 2024

Pre ulaska u edukativnu grupu neophodno je uraditi ulazne intervjue sa svim potencijalnim članovima grupe.

Obavezan je skrining svakog polaznika, a dobijate i ulazni upitnik koji nam šaljete.

Prva uvodna godina edukacije namenjena je svim osobama zainteresovanim da steknu znanja o Transakcionoj analizi i da ih primenjuju u samoanalizi i razumevanju medjuljudskih odnosa.

Napredna TA edukacija (od 2. do 5. godine) je namenjena usko stručnom osposobljavanju i korisna je za profesionalce u savetovanju i psihoterapiji.

Ukoliko ste na nekom drugom mestu učili TA ili imate neke od edukacija iz ove i srodnih oblasti, važno je da nam sertifikate, potvrde dostavite na uvid.

Ako planirate da se profesionalno bavite TA savetovanjem ili psihoterapijom, bitno je da završavate studije ili ste osoba koja je završila fakultet.

Ukoliko niste psiholog ili psihijatar, za zvanje TA psihoterapeuta bitno je da imate završene studije propedevtike. Ovo polaznici često u kasnijim godinama TA edukacije završavaju na nekim od preporučenih privatnih fakulteta (obično se radi o oko 10 ispita).

  • Edukacija na godišnjem nivou ima 10 susreta, sa letnjom pauzom. Edukacija se odvija 1 x mesečno u trajanju od 8 sati (sa pauzama).
  • Brifing za ulazak u grupu: 03.06, ponedeljak od 19h na zoom-u.
  • Za sva dodatna pitanja, obratite nam se na mail: hrio.org@gmail.com
  • Edukaciju vodi: Maja Pavlov, Transakcioni Edukator i supervizor po standardima EATA, ITAA

Na treninzima će gostovati treneri predavači, sa titulama legitimnih trenera EATA, ITAA (PTSTA, TSTA), kao i druge kolege (CTA praktičari, neuropsihijatri, kolege drugih modaliteta), i sati rada sa njima se računaju kao dodatna edukacija u dogovoru sa glavnim supervizorom).