NLP Practitioner

Konkretni benefiti NLP Practitioner treninga u Psihopolisu:

 • Bićete vrhunski komunikator
 • Unapredićete svoje liderske sposobnosti
 • Razumećete kako funkcioniše unutrašnje iskustvo
 • Uticaćete na promene prema željenim obrascima i stanjima
 • Naučićete da pratite, razumete i usmeravate svog klijenta (sagovornika)
 • Iznaćićete najbolje opcije u konfliktnim zonama, i ovladaćete stresom
 • Upravljaćete negativnim emocijama kao što su ljutnja, krivica, strah I dr.
 • Staćete na put negativnim navikama i reakcijama
 • Obradićete negativna sećanja (fobije, traume), na način da njihova energija postane deo Vaših snaga, ne slabosti
 • Afirmisaćete odnose poverenja i saradnje sa drugim ljudima
 • Umećete da motivišete sebe i druge prilikom postavljanja ciljeva, i prepoznate svoje najbolje resurse
 • Razumećete kako ste stvarali eventualna ograničavajuća uverenja i zamenićete ih efikasnijim obrascima
 • Uočićete kako govorite, ili postavljate pitanja i kako se to odražava na vašu komunikaciju sa drugima i sa sobom
 • Razumećete svoje emocije, kognicije i ponašanja
 • Upoznaćete svoj nesvesni um, i pronaći put ka porukama koje Vam šalje.
 • Proširićete svoju mentalnu mapu u svakom smislu!

Početak treninga:

NLP Practitioner se sastoji iz 9 modula tj 18 dana. Na poslednjem modulu je sertifikacija, gde polaznici dobijaju IANLP sertifikat (Internacionalne Neuro Lingvističke Asocijacije).

Zvanje koje stičete: NLP Praktičar

Trajanje treninga: 18 dana, 130 sati

Trening vodi: Maja Pavlov, psiholog, PTSTA psihoterapeut, IANLP trener

STRUKTURA NLP TRENINGA

 • I modul: Zakoračite kroz vrata uspešne komunikacije
  Šta je NLP? Začetnici NLPa, stubovi uspeha u NLPu,
  Aksiomi NLPa, korisne pretpostavke koje vode u izvrsnost
  Gradite poverenje da bi vas ljudi pratili (rapport, pacing, leading)
  Kalibriranje: Uočavanje sitnih promena, usklađivanje ritma,odnos usaglašenosti, vođenje sagovornika
  Postavljanje ciljeva i fokusiranost na cilj.
 • II modul: Doživimo svet svim čulima
  Reprezentativni sistemi i jezik koji koristimo (vizuelno, auditivno, kinestetički, olfaktivno, gustativno)
  Usidrite i upravljajte svojim najboljim stanjem: Sidrenje: otkrijte svoja sidra, usidrite dobra stanja, i promenite neželjene reakcije u situacijama kada rukovodite, pregovarate, na sastancima…
  Hijerarhija ideja: model promene nivoa apstrakcije (chunking).
 • III modul: Budite precizni, izbegnite nesporazume: Komunikacijski model
  Modelovanje Virdžinije Satir i Frica Perlsa kroz Meta jezički model: Postavljanje preciznih i fokusiranih pitanja i korišćenje jezika, otvaranje novih perspectiva u komunikaciji
  Miltonovi jezički obrasci: Milton Erikson i igra s nesvesnim, NLP tehnike u radu s nesvesnim.
 • IV modul: Menjajte svoju sliku sveta menjajući kvalitet svojih misli
  Submodaliteti: svojstva slika, zvukova, osećaja u našem umu.
  Kako ljudi kodiraju iskustva i kako ih koriste za promenu uverenja, koja nas ograničavaju.
  Kako menjamo ograničavajuća uverenja uz pomoć submodliteta?
  Sagledajte događaje iz tuđih cipela: Perceptualne pozicije.
 • V modul: Koja je vaša strategija? Motivacija, prodaja, pamćenje, efikasnost. Kako da povećate svoje sposobnosti u onom što vam je važno?
  Disneyeva strategija kreativnosti
  Otkrijmo sopstvenu metaforu: Metafore i kako ih koristimo u prezentaciji, na sastancima, izbegnite otpor kod sagovornika.
 • VI Modul: Prošetajmo svojom piramidom ličnosti: Diltzova piramida NLN
  Vrednosti, kriterijumi, uverenja:tehnike ličnog rasta i razvoja.Kako upravljamo emocijama, i povećavamo ličnu efikasnost i kreativnost.
  Kongruencija i nekongruencija.
 • VII modul: Sagledajte situaciju iz drugog ugla i nazovite je na pravi način (Reframing)
  Prihvatite kritiku s osmehom i kritikujte bez osuđivanja (Feedback)
  Kuda idemo i gde želimo da stignemo? Ciljevi, zadaci, željena stanja i uvremenjenost.
 • VIII modul: Modelovanje iz NLP kuhinje: Modelovanje obrazaca uspešnih
  V- K disocijacije.
 • IX modul:  Integracija i sertifikacija: Prošetajmo svim NLP praktičarskim modulima, i kreirajmo viziju. Open book test znanja, i završna izlaganja.

Preuokviravanje u 6 koraka i pregovaranje
Menjanje lične istorije: rešavanje neželjenih emocijai ograničavajućih uverenja temporalnim tehnikama.

Koliko je sati na Vašoj vremenskoj liniji? (Timeline)

Temporalne tehnike: kako rešavate negativne emocije, ograničavajuća uverenja uz pomoć temporalnih tehnika
(Timeline po metodologiji Ted James-a).

Dodatne informacije: NLP Practitioner u organizaciji Psihopolisa u Beogradu i Novom Sadu.
Prijave na e mail: psihopolisnlp@gmail.com ili na mobilni telefon +381629783610