Projekti

Ovde možete naći listu svih naših projekata.

Naši projekti:

Projekti 2021

Centar za mentalno zdravlje

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu.
Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.
Organizovanje psiholoških iskustveno-edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.

Projekti 2022

Centar za mentalno zdravlje

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu.
Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju
, kao i psihodramske grupe za roditelje dece sa smetnjama u razvoju. Voditelji grupa Irina Bačić i Maja Pavlov. Organizovanje psiholoških iskustveno-edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.

Edukativne grupe za Transakcionu analizu

Projekat se realizuje u saradnji sa Balkanskom asocijacijom za Transakcionu analizu – TAUS. Edukativne grupe za TA 101, 202, 203 i 204  (uživo i online).

Supervizijske grupe

Supervizijske grupe za Transakcionu analizu koje se realizuju u saradnji sa Balkanskom asocijacijom za Transakcionu analizu – TAUS.

Supervizijske grupe za CTA

Priprema kandidata za međunarodni ispit CTA.

Projekti 2023

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Edukativne grupe za Transakcionu analizu
  • Supervizijske grupe
  • Supervizijske grupe za CTA 

Profesionalna orijentacija

U okviru organizacije HRIO mogućnost Profesionalne orijentacije za osnovnoškolce i srednjoškolce, kao i Karijerno savetovanje.