Ko je Maja Pavlov?

Maja Pavlov, dipl.psiholog, sertifikovani transakcioni analitičar, edukator i supervizor, NLP trener

O meni

Zovem se Maja Pavlov i ja sam psihoterapeut. Završila sam osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine. Od 2007. godine imam zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2014. godine i na međunarodnom nivou (San Francisco, USA). Svoja psihoterapijska znanja i veštine gradila sam u okviru terapijskog metoda i teorije ličnost transakcione analize, poznatije  kao TA.

  • Od 2018. godine imam status međunarodnog (vanrednog) edukatora i supervizora transakcione analize (PTSTA)
  • Od 2013. godine sam i sertifikovani  NLP trener. Neurolingvističko programiranje je metod za rast i razvoj pojedinaca i grupa
  • Psihoterapija, savetovanje, rad sa supervizantima kolegama je glavno polje mog rada. Takođe, intenzivno vodim edukativno razvojne grupe u okviru TA edukacija, nezavisnih psihoterapijsko – razvojnih grupa, kao i NLP treninge
  • Član sam međunarodnog udruženja za transakcionu analizu (ITAA), kroz koju sam stekla svoju međunarodnu sertifikaciju (CTA ), evropskog udruženja EATA, preko koje sam postala vanredni edukator i supervizor TA (PTSTA) kao i deo asocijacije IANLP  iz Švajcarske čiji sam član

Psihoterapija, edukacija i supervizija, kao i psihoterapijske i razvojne grupe su sada glavno polje moga rada.

  • Pet godina radim kao NLP trener u Psihopolisu, vodeći međunarodno sertifikovane treninge NLP praktičara i NLP mastera (IANLP)
  • TA grupe radim i u okviru svog udruženja HRIO, kao i u TAUS-u, mladoj Balkanskoj asocijaciji za transakcionu analizu iz Beograda
  • Autor sam brojnih razvojnih projekata u okviru socijalne zaštite
  • Nastojim svoj doprinos mentalnom zdravlju dati i kroz brojne članke kao ilustracije i bolje razumevanje praktičnog psihoterapijskog rada
  • Živim u Novom Sadu sa mužem i sinom. Radim u Novom Sadu i Beogradu